Bijlagen

Zwolse Energiemonitor 2023

Zwolse Energiemonitor 2023

De Energietransitie Monitor is een digitaal dashboard voor monitoring van de Energietransitie in Zwolle. De monitor laat zien hoever we op weg zijn naar de doelen, zoals de raad heeft vastgesteld in het Ambitiedocument ‘Zwolle geeft je energie’ en het ‘Plan van aanpak Energietransitie 2018-2022’.

Via deze link
kunt u de Energietransitie Monitor benaderen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55