Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Programma 8. Bestuur en Dienstverlening

Beschrijving

Dit programma gaat over hoe Zwolle wordt bestuurd. Daarvoor zijn de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk. Samen vormen zijn het gemeentebestuur. De burgemeester is daarnaast ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Een stad is op verschillende manieren te besturen. In dit programma staat wat onze bestuursstijl is. De inhoudelijke kant is terug te vinden in de overige programma's. Het bestuur wordt ook ondersteund. Daarover gaat programma 9, de bedrijfsvoering.

Dit programma gaat ook over hoe onze dienstverlening aan inwoners is. Het gaat dan vooral om de producten en diensten die een inwoner als individuele klant van de gemeente afneemt, zoals een paspoort of rijbewijs. Uiteraard is onze dienstverlening breder. Dat komt terug in de overige programma’s.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

 

Doel 

Omschrijving 

 Berap-2  

2024

2025

2026

2027

8.1.2

Huldiging PEC Zwolle 

               124.000

8.1.3

Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht 

               217.000

8.1.3

 - Dekking regio Zwolle

             -217.000

8.2.1

Uitbreiding formatie Verkiezingen 

                 40.050

8.2.1

Vervroegde tweede kamer verkiezingen 2023

               455.000

8.2.1

Vrijval POK-gelden 2023

                -95.000

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

               524.050

                -  

                -  

                -  

                -  

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55