Welkom op de website van de Berap 2023-2 van de gemeente Zwolle.

Als onderdeel van de beleidscyclus van de gemeente Zwolle, wordt normaal gesproken tweemaal per jaar gerapporteerd over de uitvoering van de huidige begroting. Dit gebeurt via de Beleidsrapportage, of kortgezegd: de Berap. De Berap is een afwijkingenrapportage: het gaat hierbij nadrukkelijk alleen om de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023. De Berap 2023-2 gaat over de stand van zaken tot 1 september 2023.

Voor vragen over de Berap 2023-2 van de gemeente Zwolle kunt u contact opnemen met Mark Pierik (M.Pierik@zwolle.nl) of Richtsje Tel (R.Tel@zwolle.nl).

Publicatiedatum:   13 oktober 2023.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55