Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Programma 9. Bedrijfsvoering

Beschrijving

Programma 9 gaat over de gemeente Zwolle als organisatie. In dit hoofdstuk staan de plannen voor onze bedrijfsvoering. Natuurlijk werken we volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Maar we zijn vooral een flexibele en omgevingsbewuste netwerkorganisatie die ook in 2023 blijft werken vanuit de volgende 4 principes:
1.   We werken opgavegericht
2.   We zijn gastvrij en maken het mogelijk
3.   We zijn professional partner en
4.   We zijn vernieuwend.

Vanuit een continue focus op verbetering en innovatie streven we naar kwalitatief hoogwaardige ondersteunende processen op het gebied van onder andere inkoop, juridische zaken, financiën, HR, facilitaire zaken en informatievoorziening. Handelen volgens wet- en regelgeving en vanuit de principes van goed werkgeverschap zijn hierbij vanzelfsprekend. Privacybescherming en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd. Inclusiviteit en samenwerken is de norm.

Digitalisering blijft onverminderd belangrijk in onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Medewerkers hebben de keuze om deels thuis te werken (hybride werken). In 2023 bekijken we mogelijkheden om hybride werken te verbeteren. Andere thema's voor 2023 zijn leren en ontwikkelen, datagedreven werken en cybersecurity.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

 

Doel 

Omschrijving 

 Berap-2  

2024

2025

2026

2027

9.1.1

Externe uitbreding vergaderzalen 

                 50.000

9.1.1

Aanschaf keukenapparatuur stadskantoor en Stadshuis 

                 80.000

         8.000

         8.000

         8.000

         8.000

9.1.1

 - Dekking uit bestaand budget/reserve

                -80.000

        -8.000

        -8.000

        -8.000

        -8.000

9.1.1

Inzet Blik

                 60.977

       60.977

       60.977

       60.977

       60.977

9.1.1

 - Dekking bijdrage derden

                -60.977

      -60.977

      -60.977

      -60.977

      -60.977

9.1.1

Vrijval overhead medewerker jeugd ivm omzetting naar structureel

                -29.000

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

                 21.000

                -  

                -  

                -  

                -  

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55