Domeinen

Fysiek Domein

Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen

We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio

Beschrijving

De historische binnenstad is een belangrijke troef voor de economie van de gemeente en Regio Zwolle. Bezoekers geven daarbij aan dat het niet alleen om winkelen gaat, ook het erfgoed, de ambiance van de historische gebouwen, cultuur, evenementen en horeca worden steeds belangrijker voor bezoekers. De betekenis van de binnenstad verandert; ontmoeten en vermaken wordt steeds belangrijker.

De binnenstad is onderdeel van het bredere centrumgebied. Het versterken van het centrumgebied is één van de ambities uit de omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’. De programma’s Ontwikkelprogramma Stadshart, Spoorzone en Nieuwe Veemarkt vormen samen het grotere centrumgebied,  Er vindt een nauwe samenwerking plaats tussen de programma’s om te komen tot een centrumgebied dat past bij de ambities van Zwolle.

Voor Zwollenaren is niet alleen de binnenstad van belang. Goede wijkwinkelcentra met een aantrekkelijke mix van winkels en andere voorzieningen zijn eveneens van groot belang voor de Zwollenaren (en soms ook voor regiobewoners). De Zwollenaren willen hun dagelijkse boodschappen kunnen doen in aantrekkelijke wijkwinkelcentra die veel te bieden hebben. Ook vanuit sociaal oogpunt hebben de winkelcentra een belangrijke rol

Door het versterken van Zwolle als koop- en recreatiecentrum zorgen we ervoor dat meer bezoekers naar Zwolle komen, zowel dagjesmensen als mensen voor een meerdaags verblijf. Meer bezoekers, die als het even kan ook nog langer blijven, betekent meer bestedingen bij bedrijven en instellingen. Door een aantrekkelijk en levendig aanbod binden we ook onze eigen inwoners met hun bestedingen aan onze stad. Het gaat hierbij om de (wijk)winkels, de horecagelegenheden, de vrijetijdsvoorzieningen, maar ook om de evenementen. Meer bestedingen betekent op termijn meer werkgelegenheid. Daarbij beschouwen we de stad als geheel met de binnenstad als speerpunt.

Criteria

We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio, zodanig dat:

  • Er focus ligt op de binnenstad, zonder de rest te vergeten.
  • De sector recreatie en toerisme wordt gestimuleerd, en meer bezoekers, langer blijven, vaker terugkomen en meer besteden.
  • De marktpartijen worden gestimuleerd om te zorgen voor een aantrekkelijk en levendig aanbod waarmee ze bestedingen van inwoners en bezoekers binden aan de stad.
  • De tevredenheid van de bewoners over de dagelijkse boodschappenvoorzieningen in stand blijft.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Paul Guldemond

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Verrekenen kosten Broerenkwartier (Stadshart)

Lagere uitgaven

14711

De afgelopen is gewerkt aan de herontwikkeling van de Broerenkwartier. Bij de 2e bestuursrapportage van 2021 is een bedrag van € 315.000,- gereserveerd voor ontwikkelingen Broerenkwartier. In 2022 zijn hiervoor kosten gemaakt voor een totaalbedrag van € 300.289,-. De gemaakte kosten kunnen voor het totaalbedrag van € 300.289,- ten laste van de reservering gebracht worden. Het resterende bedrag van € 14.711, kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Hiermee kan deze fase van de herontwikkeling Broerenkwartier afgesloten worden. In de begroting 2024 is een voorstel voor de vervolgfase(n) opgenomen.

Afwijkingen op kredieten Berap 2023-2

Extra inkomsten en uitgaven Panorama Hanze

Budgettair neutraal

Op 1 april 2023 is het Hanzejaar van start gegaan. Een jaar waarin we extra betekenis geven aan 800 jaar hanzewaarden. Het themajaar is een middel om het cultuur en toeristisch aanbod voor de langere termijn te verbeteren (internationaal) bezoekers en bestedingen te trekken en in te zetten op bewonerstrots en sociale cohesie. Voor het Hanzejaar zijn drie hotspots in Zwolle  gedefinieerd namelijk de binnenstad, Spoorzone (Hanze Art Station) en Harculo. Panorama Hanze is een evenement in de binnenstad welke loopt van juni 2023 t/m juni 2024. De bijdrage/subsidie van de gemeente Zwolle aan de Panorama Hanze betreft € 150.000,-. De kosten voor het organiseren van de Panorama Hanze zijn € 575.000,-. Het verschil wordt gedekt uit de ticketinkomsten. Op basis van de huidige bezoekersaantallen, ca. 1.000 bezoekers per week (peildatum 22-08-2023), kan het exploitatierisico obv ticketing inkomsten als laag worden ingeschat.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55