Domeinen

Fysiek Domein

Doel 7.2.2 Fysieke veiligheid

We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen

Beschrijving

Een noodsituatie kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid, leefbaarheid en het buitengeluk. Denk bijvoorbeeld aan de impact van een grote brand, overstroming of een explosie. Wanneer zoiets gebeurt, is de veiligheid van Zwollenaren en hulpverleners direct in het geding. Naast het menselijk leed, kennen noodsituaties ook vaak grote materiële en daarmee financiële gevolgen. Het is dus van belang dat we er alles aan doen om noodsituaties zoveel mogelijk te voorkomen en wanneer deze toch ontstaan zo effectief mogelijk te bestrijden.

Het voorkomen van een noodsituatie doen we door het veilig inrichten en (laten) gebruiken van de fysieke omgeving. Maar daarbij zetten we ook in op gedragsbeïnvloeding van inwoners, ondernemers en instellingen. Hierdoor stimuleren we hen om veilig te leven en zelfredzaam te kunnen zijn. Wanneer er toch nood aan de man is, kunnen onze inwoners rekenen op professionele hulpverleners die er alles aan doen om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Criteria

We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen, zodanig dat:

  • We een noodsituatie voorkomen of de negatieve gevolgen bij het ontstaan daarvan beperken.
  • We bij branden, incidenten en crises samenwerking organiseren tussen hulpverleningsdiensten, gemeenten en andere partners.
  • We werken aan een realistisch niveau van risicobeperking en zelfredzaam handelen voor, tijdens en na een calamiteit.

Portefeuillehouder(s)

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-2

Hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Ijsselland

Aanvullende uitgaven

682415

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio IJsselland wordt op 27 september voorgesteld om te besluiten tot vaststelling van een verhoging van de gemeentelijke bijdragen 2023 en 2024. De reden hiervan is dat in de nieuwe arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s een salarisstijging afgesproken is. Het bijbehorende principeakkoord is ingegaan op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor de veiligheidsregio IJsselland voor 2023 van € 441.541,-.

Daarnaast zijn er nog extra uitgaven van € 240.874,- voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) bij de Veiligheidsregio. Het FLO blijft een complex verhaal. De belangrijkste oorzaken van de extra kosten zijn: het gebruik van de mogelijkheid om met 60 jaar met FLO te gaan wat bij de laatste prognose niet was voorzien, het versneld sparen omdat de landelijke regeling is veranderd waardoor kosten naar voren zijn gehaald en de uitkering inactieven die sterk afhankelijk is van het keuzemoment om met FLO te gaan. Deze extra kosten zullen in de toekomst zorgen voor een lagere bijdrage.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:00:20 met de export van 11/15/2023 14:48:55